Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.kapsalonalice.nl.

Contactinformatie
Kapsalon Alice
Koesstraat 19
5944 BH Arcen
077 473 2750
info@kapsalonalice.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wanneer je een reactie achterlaat via het contactformulier op https://www.kapsalonalice.nl/contact worden er de volgende gegevens opgeslagen:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Eventueel onderwerp
Bericht
Datum en tijdstip

De contact formulier inzendingen worden niet langer bewaart dan strikt nodig is voor het verlenen van service, de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

Google.com > Google Maps > Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

De hostingprovider www.yourhosting.nl bewaart logs van het website- en het email-verkeer. Dit om analyzes te kunnen uitvoeren. Deze logs worden na enkele dagen gewist. Meer info hierover: www.yourhosting.nl

Hoe lang we jouw data bewaren

De contact formulier inzendingen worden niet langer bewaart dan strikt nodig is voor het verlenen van service, de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reactie stuurt via het contactformulier, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Janneke Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we jouw data beveiligen

Kapsalon Alice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactinformatie.